Tweede woning en de belasting

Belastingdienst 2017, wijziging Box 3 situatie mbt uw tweede woning in Nederland.

Tot en met 2016 gaat de belastingdienst ervan uit dat u een voordeel van 4% hebt over uw ‘grondslag sparen en beleggen’. Over dat voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 1,2% belasting over uw ‘grondslag sparen en beleggen’.

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw vermogen. Er zijn dan 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.
Verder gaat het heffingvrij vermogen omhoog naar € 25.000 per persoon.

Hieronder informeren we u aanvullend, indien u de informatie specifiek voor uw situatie wenst te ontvangen obv een rekenvoorbeeld, mail of bel ons dan vrijblijvend voor overleg.

stijgende-cijfers-rendementKernwaarden, sinds 2001 bouwen, verkopen, verhuren en beheren we huizen op toplocaties.
Onafhankelijk, duidelijk, kwaliteit en zekerheid. Deze vier kernbegrippen omvatten de werkwijze.
Aanbodbuitenland.nl
Nijverheidsweg-Noord 60-50 3812 PM Amersfoort
(0031) 06 28843396

 

Wijzigingen in box 3 vanaf 2017 en uw tweede huis

Voorkom de hogere Nederlandse vermogensrendementsheffing vanaf 2017 door aankoop van een vakantiewoning in het buitenland
Belasting over uw inkomsten uit vermogen vanaf 2017 (box 3) verandert

U betaalt belasting over uw inkomsten uit een deel van uw vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen. De belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een (forfaitair) percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen.

Box 3 belasting tot en met 2016

Berekening voordeel uit grondslag sparen en beleggen
Tot en met 2016 wordt een voordeel van 4% over uw grondslag sparen en beleggen belast.
Over dit voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. Per saldo betaalt u dus 1,2% belasting over uw grondslag sparen en beleggen.

Wijziging vanaf 2017

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die u moet betalen over uw grondslag sparen en beleggen.
Met ingang van 2017 worden er 3 schijven ingevoerd.

Hiervoor heeft de Belastingdienst een tabel gemaakt, zoals bijgevoegd is weergegeven.

Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage

1,63 %

Percentage

5,5 %

1 Tot en met 75.000 67 % 33 %
2 Van 75.001 t/m 975.000 21 % 79 %
3 Vanaf 975.001 0 % 100 %

 

De belastingdienst gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is.
Bij iedere volgende schijf wordt er dus een hoger percentage toegepast over uw voordeel uit sparen en beleggen.
Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Heeft u een fiscale partner?
Dan mag u de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen verdelen op de manier die voor u beiden het voordeligst is.
U berekent ieder uw eigen voordeel en de belasting die over dat voordeel wordt betaald.

Voorbeeld: alleenstaande met € 125.000 spaargeld

U bent alleenstaand en hebt € 125.000 spaargeld.
U hebt geen schulden. Uw grondslag sparen en beleggen is dan € 125.000 – € 25.000 heffingsvrij vermogen = € 100.000.
Uw voordeel wordt berekend aan de hand van de schijven in box 3.
Volgens de Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017, valt € 75.000 in de 1e schijf en € 25.000 in de 2e schijf.

Schijven in box 3 Totaal bedrag in schijf Verdeling bedrag in schijf Percentage Voordeel
1 75.000 67% x € 75.000 = € 50.250 1,63% x € 50.250 €    819
1 75.000 33% x € 75.000 = € 24.750 5,5% x € 24.750 € 1.361
2 25.000 21% x € 25.000 = € 5.250 1,63% x € 5.250 €      85
2 25.000 79% x € 25.000 = € 19.750 5,5% x € 19.750 € 1.086
Totaal voordeel box 3 € 3.351

 

Schijven in box 3

De berekening van uw voordeel in de 1e schijf gaat zo:

Voor 67% x € 75.000 = € 50.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 50.250 = € 819.

Voor 33% x € 75.000 = € 24.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 24.750 = € 1.361.

Uw voordeel in de 1e schijf is in totaal € 2.180 (€ 819 + € 1.361).

De berekening van uw voordeel in de 2e schijf gaat zo:
Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt het percentage van 1,63%.
Uw voordeel is dus 1,63% x € 5.250 = € 85.

Voor 79% x € 25.000 = € 19.750 geldt het percentage van 5,5%.
Uw voordeel is dus 5,5% x € 19.750 = € 1.086.

Uw voordeel in de 2e schijf is in totaal € 85 + € 1.086 = € 1.171.
De berekening van de belasting over uw voordeel in box 3 gaat zo:
Uw voordeel in box 3 is in totaal € 2.180 (1e schijf) + € 1.171 (2e schijf) = € 3.351.

U betaalt over dit voordeel 30% belasting = € 1.005.

Verplaatsing heffing naar een ander land

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, neemt na 1 januari 2017 de gemiddelde belasting druk op uw vermogen toe.
Wilt u ontsnappen aan deze jaarlijkse vermogensrendementsheffing, dan is een kijkje over de grens zeker de moeite waard.
U kunt bijvoorbeeld overwegen te investeren in een vakantiewoning in het buitenland.
Over de buitenlandse vakantiewoning betaalt u namelijk geen belasting in Nederland, maar in het land waar de woning staat.

Bovendien kunt u optimaal gebruik maken van het gunstig fiscaal klimaat van het desbetreffende land.
Wilt u een vakantiewoning louter voor eigen gebruik, dan zijn Frankrijk en Duitsland mooie opties. In deze landen is het eigen gebruik namelijk geheel onbelast. Schaft u de woning aan als pure investering dan is België interessant, aangezien de huurinkomsten (bijna) onbelast zijn. Zoekt u het wat exotischer dan kunt u uw vakantiewoning op Curaçao onbelast aanhouden door deze te structureren via een voor Nederland fiscaal transparante stichting.

De wijziging in box 3 zal voor de buitenlandse vakantiewoning dus nauwelijks gevolgen hebben. In grensoverschrijdende situaties is de belastingheffing over onroerend goed namelijk altijd toegewezen aan het land waar het is gelegen. Wel dient u de woning op te nemen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. In dezelfde aangifte vraagt u dan voorkoming van dubbele belasting. Dit kan tot iets meer heffing leiden dan nu het geval is, maar is nog altijd voordeliger dan een tweede woning in Nederland.
Aangifte tweede huis in het buitenland

Ondanks deze bepaling, is het van belang dat u uw tweede huis in het buitenland toch opgeeft in de Nederlandse belastingaangifte. U heeft in dat geval namelijk recht op een vrijstelling. Om gebruik te maken van deze vrijstelling, moet u ‘aan buitenlandse belasting onderworpen box-3 vermogen’ aanvinken en hier de waarde en schuld van de tweede woning in het buitenland aangeven. De Belastingdienst brengt deze waarde dan bij de aangifte vervolgens weer in mindering op de te betalen belasting.
Waarde 2e woning

Heeft u een 2e woning in Nederland? Vermeld dan de WOZ-waarde met waardepeildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte. Die staat op de WOZ-beschikking die u hebt gekregen van uw gemeente.

Is het een 2e woning buiten Nederland? Vermeld dan de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Een 2e woning is niet:

■ de eigen woning die uw hoofdverblijf is in het jaar van aangifte. Ook niet de ’tijdelijke’ eigen woning. Deze geeft u aan bij ‘Eigen woning’ in box 1.

■ een woning die u verhuurt. Hier bedoelen we ook de voormalige eigen woning die u tijdelijk verhuurt in afwachting van verkoop. Geef deze woningen aan bij overige onroerende zaken in box 3.

 

Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanvulling vwb de Belasting voor uw woning aankoop/landvoorkeur. Hiervoor hebben we enkele rekenvoorbeelden voor u klaar liggen.

Makelaars/professioneel netwerk:
Bent u makelaar, projectontwikkelaar of Onroerend goed specialist? Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en orienterend gesprek.

Bel of mail ons via het bijgevoegde formulier. Aanbod in Spanje, Oostenrijk, Turkije, Caraibische eilanden, Frankrijk, Portugal e.a. landen. -grondstukken -nieuwbouw en sleutelklaar = direct wonen -investeringspanden -commercieel vastgoed/ verhuurde panden -renovatie /herinvesteringsobjecten. Aanbod huizen te koop, de brochure:

Appartementprijzen vanaf € 39.000
Villa prijzen vanaf € 135.000
Bel of mail ons voor een informatiepakket

video-algemeen
Aanbodbuitenland.nl
Nijverheidsweg-Noord 60-50
3812 PM Amersfoort
(0031) 033 4654637
(0031) 06 28843396

Bel of mail ons team in Nederland of buitenland voor een vrijblijvende offerte of informatiepakket.

  Uw naam (*)

  Uw email (*)

  Telefoonnummer

  Interesse nieuwbouw/bestaande bouw /...

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Vrachtwagen.

  Recent geplaatst

   

  Droomhuis Gezocht.

  Veel mensen dromen ervan een huis te kopen in het buitenland voor belegging, verhuur, korte termijn of lange termijn verblijf. Wat komt er allemaal kijken bij de aanschaf van een woning? In Droomhuis gezocht! wordt de droom van alle kanten belicht. Presentatie: Sybrand Niessen

  https://makelaar-gids.nl/aanbodbuitenlandhttps/contact/droomhuis-gezocht.html